“I didn’t choose photography, photography chose me.”
Gerardo Suter

 

Een publicatie kan een boodschap beter overbrengen met treffende foto’s. Daar draag ik graag aan bij.

Ik heb veel materiaal in mijn archief zitten. Maar zit het er niet bij, maak ik het graag voor je.

In overleg is er veel mogelijk waarbij ik graag rekening houd uw wensen en indien van toepassing een dier. Ik let wel kritisch op de inhoud van het artikel. Ik zal daarbij het imago van mij als fotograaf, maar ook van jou als opdrachtgever, het dier en het baasje ook in het oog houden.